• technisch beheer
  • sanitairtechniek
  • klimaattechniek
  • elektrotechniek
  • meet-en regeltechniek
  • brand-en inbraakbeveiliging
  • datacommunicatie
  • duurzame technieken
  • info@rouweler.org

De Nieuwe Bundeling Ruurlo

Het is fijn wonen op de Bundeling
Wonen in De Bundeling is wonen in het centrum van Ruurlo; vele bewoners komen uit de directe omgeving, kinderen wonen in de buurt en ook andere inwoners van het dorp voelen zich verbonden met dit huis. De bewoners worden vaak betrokken bij de festiviteiten in het dorp. En niet voor niets is het zitje buiten bij de hoofdingang voor vele bewoners het favoriete plekje. Bij De Bundeling wordt men ‘gezien’, letterlijk en figuurlijk.

Tijd voor vernieuwing
Het pand van De Bundeling is nu aan vervanging toe. Renoveren is geen optie, omdat de bestaande kamers te klein zijn voor de huidige en toekomstige bewoners. Dat én het feit dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, heeft uiteindelijk geleid tot het plan om de Bundeling min of meer te verschuiven naar de Schoven.


Wanneer gebeurt wat?
Op dit moment is er een globale planning voor het hele terrein. Of deze planning gehaald wordt ligt aan veel factoren. Het kan dus zijn dat bepaalde werkzaamhe- den eerder of later worden uitgevoerd:

Mei 2018: Start Renovatie De Schoven. Drie appartementen worden ingezet als modelwoning. 
Eind 2018: Renovatie van De Schoven is klaar.
Begin 2019: Sloop Het Voorhuis en de dagopvang plus archeologisch onderzoek.
Voorjaar 2019: Start bouw 5 grondgebonden woningen en tijdelijke ontmoetingsruimte.
Voorjaar 2019: Start uitbreiding de Schoven met 8 appartementen.
Eind 2019 Bewoners verhuizen naar de nieuwe woningen en appartementen.:
Begin 2020: Start sloop de Bundeling.
Half 2020: Start bouw 15 grondgebonden woningen en ombouw tijdelijke ontmoetingsruimte naar 5 grondgebonden woningen
Begin 2021: Aanleggen van de tuinen.

Meer informatie op de website van opdrachtgever Pro Wonen. 

by SiteWork Rouweler Installatietechniek - Stikkenweg 19 - 7021 BN Zelhem - 0314 626364