• technisch beheer
  • sanitairtechniek
  • klimaattechniek
  • elektrotechniek
  • meet-en regeltechniek
  • brand-en inbraakbeveiliging
  • datacommunicatie
  • duurzame technieken
  • info@rouweler.org

Nieuwe kindcentra in Delden en Markelo De Groene Droom

De gunningscommissie (scholen, kinderopvang en gemeente)  heeft de opdracht, om het Kindcentrum Markelo en het Intergrale Kindcentrum Magenta in Delden te gaan bouwen, gegund aan bouwbedrijf KlaassenGroep uit Dinxperlo (Gelderland). In deze opdracht werkt KlaassenGroep in een consortium samen met RoosRos Architecten en Rouweler Installatietechniek.

Met deze partners verwacht de gunningscommissie de beste keuze te hebben gemaakt om de gemeenschappelijke “Groene Droom” daadwerkelijk te realiseren. De gunningscommissie kijkt uit naar de samenwerking met dit consortium. De volgende stap is het uitwerken van de duurzame innovatieve visie naar een Voorlopig Ontwerp eind augustus 2018.

De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van de Innovatie Partnerschap procedure. Een nieuwe aanbestedingswijze die het beter mogelijk maakt extra aandacht te geven aan duurzame en gezonde onderwijsgebouwen. Zowel realisatie als toekomstig onderhoud maken deel uit van de opdracht. De waarde van deze opdracht is circa 8 miljoen euro.

De voorlopige planning voorziet in de ingebruikname van beide kindcentra per 1 januari 2020. Op de huidige locaties van OBS de Zwaluw in Markelo en RKBS Twickelo in Delden worden twee nieuwe duurzame kindcentra gerealiseerd. De bestaande gebouwen worden gesloopt. Herbruikbaar materiaal krijgt bij voorkeur een plek in de nieuwe gebouwen. In Markelo vinden de basisscholen De Zwaluw en De Welp samen met Stichting Kinderopvang Hof van Twente onderdak in het nieuw te bouwen kindcentrum. In Delden gaan de basisscholen Twickelo, Het Rannink en De Toonladder op in IKC Magenta. Ook hier is Stichting Kinderopvang Hof van Twente partner en mede-investeerder in de realisatie. In beide kindcentra gaan ook andere organisaties, zoals het consultatiebureau en logopedie medegebruik maken van multifunctionele ruimten.

Voor nadere informatie zie ook de website www.degroenedroom.nl. In de verdere planontwikkeling worden betrokkenen nader op de hoogte gehouden. De gunning is definitief na afloop van de bezwaartermijn (Alcateltermijn) op 16 februari 2018. Dit is de termijn die aanbestedende diensten aan moeten houden voordat de aanbesteding definitief gegund kan worden.

by SiteWork Rouweler Installatietechniek - Stikkenweg 19 - 7021 BN Zelhem - 0314 626364